COMENTARI SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EURPOEA (TJUE) SOBRE LA LLEI HIPOTECÀRIA ESPANYOLA

 

El passat 14 de març el TJUE s’ha pronunciat sobre els procediments de desnonament hipotecaris (no de lloguer) i l’ incompliment de la Llei Hipotecària sobre la protecció dels consumidors

 

Bàsicament el TJUE considera que la normativa hipotecària espanyola lesiona els drets del consumidor al no poder plantejar la nul·litat de clàusules abusives durant el procediment de desnonament.

 

Des de la publicació de la sentència del 14 de març de 2013 el jutge tindrà la possibilitat de paralitzar l’execució hipotecària per tal d’anul·lar les clàusules abusives del contracte hipotecari.

 

Per tal de paralitzar el procediment de desnonament s’haurà de interposar un procediment declaratiu separat del procediment hipotecari en el que s’al·legui l’existència de clàusules abusives.

 

Tot i la paralització del procediment d’execució i desnonament el deutor seguirà responent del deute. (La hipoteca no s’anul·la, només el procediment hipotecari)

 

Son exemples de possibles clàusules abusives els interesso de mora desmesurats per incompliment del deutor o la possibilitat de que el propi banc pugui determinar el deute per si mateix amb efectes executius