OBLIGACIÓ DE REBRE NOTIFICACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL PER VIA TELEMÀTICA

 

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) s'ha elaborat un Projecte d'Ordre Ministerial pel qual es regula el Sistema de Remissió Electrònica de Dades en l'àmbit de la Seguretat Social, anomenat NOTESS (Notificacions Telemàtiques de la Seguretat Social).

A partir de l' 1 de desembre de 2013, determinades notificacions oficials de la Seguretat Social que ara es rebien mitjançant correu ordinari en paper, es comunicaran telemàticament.

 

La TGSS comunicarà, per cartes personalitzades, la necessitat d'ús d'aquest sistema telemàtic a tots els subjectes responsables obligats, sent efectiva l'obligatorietat al mes següent de la recepció del comunicat.

 

Les noves empreses creades a partir de l'1 de gener de 2013 estasran obligades automàticament, sense la necessitat de rebre cap comunicació.

 

La Seguretat Social segueix les passes d'Hisenda, però va més enllà, doncs Hisenda només obliga a rebre notificacions telemàtiques a les Societats.

 

 

Per consultar el manual d'ús del NOTESS