CIRCULAR INFORMATIVA

IMPOST SOBRE LA RENDA 2023

 

Els hi recordem que des del proper dia 6 d’abril de 2024 s’inicia la campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2023, que finalitzarà el 30 de juny de 2024.

 

A fi i efectes de confeccionar la corresponent declaració preguem ens aportin la següent documentació:

 

  • Variacions de la seva situació familiar (estat civil, fills, domicili, etc.).
  • Certificats de treball i pensions
  • Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) (antiga Contribució)
  • Certificacions Bancàries
  • Operacions a Borsa
  • Documentació acreditativa dels pagaments realitzats per adquisició o rehabilitació de vivenda, dipòsits a comptes vivenda, fons i Plans de Pensions Interès Cultural.
  • Donatius efectuats. Especialment a Fundacions o Associacions d’interès Públic, Creu Roja, …
  • En cas de compra o venda d’immobles, aportar les escriptures de compra i/o venda, així com els justificants de totes les despeses realitzades.
  • En cas que la seva vivenda sigui de lloguer, s'hauria de confeccionar el següent document

 

Des del dia 15 de març de 2023 es podrà demanar hora per a visita presencial per confeccionar la declaració (trucant al 937105342)

 

Quedant a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte, els saludem atentament.