Tipus de retenció en vigor des de l’1 de setembre de 2012:


Activitats professionals, cursos, conferències...

 

Pagats o cobrats abans del 31 de agost de 2012 (inclòs): 

  • 15%. 
  • Dos primers anys d’activitat, el 7%.

 

Pagats o cobrats des de l’1 de setembre de 2012 al 31 de desembre de 2013:

  • 21%.
  • Dos primers anys d’activitat, el 9%.

 

Pagats o cobrats des del 31 de desembre de 2013: 

  • 19%.
  • Dos primers anys d’activitat, el 9%.