OBLIGACIÓ D’INFORMAR DE BÉNS SITUATS A L’ESTRANGER

 

El Reial Decret 1558/2012 de 15 de novembre modifica, en el seu article segon, el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària (RD 1065/2007).

 

S’introdueix l’obligació d’informar sobre:

 

  • Comptes, dipòsits, etc. a entitats financeres situades a l’estranger (encara que no hi hagi retribució)
  • Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger
  • Immobles i drets sobre immobles situats a l’estranger (nues propietats, usdefruits, ...)

 

En general, el titular d’un bé a l’estranger estarà obligat a presentar una declaració anual de dits béns dins del primer trimestre de cada exercici.

 

S’haurà d’informar del valor dels béns a 31 de desembre de cada any, sempre que els mateixos superin la valoració de 50.000 euros. Un cop feta la primera declaració, només s’haurà de tornar a presentar en cas de que els valors augmentin en més de 20.000 euros.

 

També serà obligatòria la presentació de la declaració informativa en cas de haver deixat de ser titular de qualsevol bé a l’estranger abans de 31 de desembre

 

Estan obligats a presentar la declaració qualsevol persona, física o jurídica o entitat, que sigui titular d’un bé a l’estranger o tingui poder de disposició sobre els mateixos.

 

 

RÈGIM SANCIONADOR

 

En cas de no haver-se declarat un bé i fos detectat per l'Agència Tributària podria arribar a tenir dues conseqüències:

 

  1. S'integra el valor del bé a la última declaració no prescrita del contribuient com a guany no justificat (fins al 56% a l'Impost sobre la Renda)
  2. Hi ha una sanció del 150% de la quota que resultes a l'Impost anterior.

 

Així mateix s'estableixen una sèrie de sancions per la no presentació de cada una d eles dades rellevants dels béns.

 

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol informació al respecte. Contacte

Obligació d'informació sobre béns situats a l'estranger
Obligacio declarar bens estranger.pdf
Documento Adobe Acrobat [62.0 KB]
Resumen Colegio de Gestores.pdf
Documento Adobe Acrobat [325.6 KB]
Preguntas frecuentes sobre el modelo 720. Col.legi de Gestors de Catalunya
Model 720 - PRE FAQ's Colegio Gestores.[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]