Successions i donacions

GESTIO DE TESTAMENTS

 

 • Assessorament per testar
 • Gestió Certificat Ultimes Voluntats
 • Gestió Certificat Assegurances de Vida
 • Sol·licitud Notaria copia autentica de testament
 • Estudi i preparació declaració d’hereus
 • Tramitació de l’acta de Notorietat a la notaria. (Declaració d’hereus)

 

IMPOST DE SUCCESIONS

 

 • Estudi i càlcul del inventari d’herència per escriptura notarial
 • Estudi i càlcul del inventari d’herència per instancia privada
 • Presentació Impost Successions Mod. 650

 

 

IMPOST DE SUCCESIONS - ASSEGURANCES DE VIDA

 

 • Estudi i càlcul nomes d’assegurances de vida per instancia privada
 • Presentació Impost Successions. Mod. 652

 

IMPOST SUCCESIONS - CONSOLIDACIO DE DOMINI

 

 • Estudi, càlcul i presentació de consolidació de domini, per instancia
 • Presentació Impost Successions Mod. 653

 

IMPOST DONACIONS

 

 • Estudi,càlcul i presentació impost donacions per instancia sobra massa hereditària
 • Estudi càlcul i presentació Impost Successions. Mod. 651