Registres

 

REGISTRES DE LA PROPIETAT

 

  • Obtenció de certificats als Registres de la Propietat
  • Presentació de documents en els esmentats Registres quan solament tingui lloc l’assentament en el Llibre Diari

 

 REGISTRES MINISTERI JUSTICIA

 

  • Obtenció de certificat de penals
  • Cancel·lació d’antecedents penals
  • Obtenció de certificat d’últimes voluntats
  • Obtenció de certificat d’assegurances sobre la vida
  • Obtenció de certificat del Registre Civil