ComptabilitatPLA DE COMPTES I CONFECCIO DE LLIBRES OFICIALS

 

  • Creació del Pla de comptes per empresa
  • Emplenament de registres comptables, estimació simplificada
  • Emplenament de registres comptables, estimació directa  
  • Preparació de documents comptables.
  • Enquadernació dels llibres comptables.
  • Legalització de llibres en el Registre Mercantil o Cooperatives

 

 

ASSESSORAMENT COMPTABLE

 

  • Creació del Pla de comptes per empresa
  • Assessorament comptable 
  • Confecció d’informes comptables
  • Estudi d’inversions o d’altres